ลักษณะของ “เพชรกุหลาบ” Rose Cut

เพชรกุหลาบ หรือ เพชรเหลี่ยมกุหลาบ ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้ ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายกับดอกไม้ ซึ่งรูปร่างของเพชรเหลี่ยมกุหลาบ ที่มีฐานที่แบนราบ การเจียระไนมาในแบบทรงโดม การเจียระไนเพชรมีตั้งแต่ 3 จนถึง 24 เหลี่ยม ส่วนรูปร่างของเพชรอาจมีความผันแปรไปเล็กน้อย

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e
เพชรกุหลาบ

เพชรเหลี่ยมกุหลาบ เป็นรูปแบบการเจียระไนเพชรที่เก่าแก่ ที่ย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 จะเจียระไนเพชรแบบเรียบง่าย ยังมีเหลี่ยมเพชรไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความนิยมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 จนเริ่มมีการพัฒนาเทคนิคการเจียระไนเพชรมากขึ้น เกิดรูปร่างเพชรประณีตงดงาม ประกอบกับได้รับการออกแบบแหวนเพชรในสไตล์วินเทจให้ผู้บริโภคได้เลือกใส่ ทั้งเพชรเหลี่ยมกุหลาบรูปทรง round, princess, cushion , oval , pear ที่ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95
แหวนเพชรกุหลาบ
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88
รับซื้อแหวนเพชร
รับซื้อแหวนเพชรทรงรูปไข่
รับซื้อแหวนเพชรทรงรูปไข่

Diamond Cut Grade การเจียระไนเพชรที่เพอร์เฟกต์

การเจียระไนเพชร  Cut Grade  (หนึ่งในหลักการดูเพชร4Cs)

การจัดเกรดระดับเพชร จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนของเพชร ประกายเพชร ความสว่างไสว การสะท้อนแสงของเพชร จึงทำให้เพชรเกิดความสวยงาม เพชรเหล่านี้ได้คำนวณอย่างรอบคอบ มีความสมดุลของสัดส่วน ความสมมาตร เมื่อเพชรได้ถูกเจียระไรตามนี้ ความสามารถการสะท้อน หักเหแสงมีเพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงแสงดีที่สุด ตามรูปภาพ การเจียระไนเพชรที่ตื้นเกินไป ( Shallow Cut ) หรือสูงลึกมากไป ( Deep Cut ) ไม่ได้สัดส่วนที่ดี ทำให้การหักเห สะท้อนแสงในเพชรก็ลดลง ก่อนที่จะเลือกซื้อเพชรมาสวมใส่ ก็ต้องดูปัจจัยการสะท้อนแสง ความสว่างของเพชรด้วย

การเจียระไนเพชร
การเจียระไนเพชร

Ideal Cut / excellent คือตัวบ่งบอกลักษณะ ของการเจียระไนเพชรที่ดี เจียระไนสวยได้สัดส่วน จะสะท้อนแสงไฟเล่นไฟได้เพอร์เฟกต์ การเจียระไนของเพชร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับความงามของเพชร เป็นตัวกำหนดความสามารถของแสงสะท้อน ความสว่าง

สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์

จากการศึกษาผลของการเจียระไนของเพชร และคุณภาพการเจียระไนของเพชร จะเรืยงตามลำดับการเจียระไนของเพชรที่ดีที่สุดได้ดังนี้  1.Ideal cut   2.Very good cut   3.Good cut    4.Fair cut   5. Poor cut