Diamond Cut Grade การเจียระไนเพชรที่เพอร์เฟกต์

การเจียระไนเพชร  Cut Grade  (หนึ่งในหลักการดูเพชร4Cs)

การจัดเกรดระดับเพชร จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนของเพชร ประกายเพชร ความสว่างไสว การสะท้อนแสงของเพชร จึงทำให้เพชรเกิดความสวยงาม เพชรเหล่านี้ได้คำนวณอย่างรอบคอบ มีความสมดุลของสัดส่วน ความสมมาตร เมื่อเพชรได้ถูกเจียระไรตามนี้ ความสามารถการสะท้อน หักเหแสงมีเพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงแสงดีที่สุด ตามรูปภาพ การเจียระไนเพชรที่ตื้นเกินไป ( Shallow Cut ) หรือสูงลึกมากไป ( Deep Cut ) ไม่ได้สัดส่วนที่ดี ทำให้การหักเห สะท้อนแสงในเพชรก็ลดลง ก่อนที่จะเลือกซื้อเพชรมาสวมใส่ ก็ต้องดูปัจจัยการสะท้อนแสง ความสว่างของเพชรด้วย

การเจียระไนเพชร
การเจียระไนเพชร

Ideal Cut / excellent คือตัวบ่งบอกลักษณะ ของการเจียระไนเพชรที่ดี เจียระไนสวยได้สัดส่วน จะสะท้อนแสงไฟเล่นไฟได้เพอร์เฟกต์ การเจียระไนของเพชร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับความงามของเพชร เป็นตัวกำหนดความสามารถของแสงสะท้อน ความสว่าง

สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์

จากการศึกษาผลของการเจียระไนของเพชร และคุณภาพการเจียระไนของเพชร จะเรืยงตามลำดับการเจียระไนของเพชรที่ดีที่สุดได้ดังนี้  1.Ideal cut   2.Very good cut   3.Good cut    4.Fair cut   5. Poor cut

 

ใบเซอร์เพชร กับ วงการซื้อขายเพชร

สถาบัน GIA เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพชร โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด ของนักวิชาการ งานวิจัยวิทยาศาสตร์  เป็นแหล่งชั้นนำของความรู้  และมาตรฐานการศึกษาด้านอัญมณี และเครื่องประดับ 

รับซื้อเพชร มีใบเซอร์เพชร
รับซื้อเพชร มีใบเซอร์เพชร

เพชรที่มี ใบรับรองจากสถาบัน GIA   รายงานการจัดเกรดของเพชร หรือที่เราเรียกกันว่า “ใบเซอร์เพชร” ใบเซอร์นั้นมีบทบาทในวงการจะซื้อ-จะขายเพชร  เมื่อคุณจะซื้อเพชรจากร้านขายเพชรชั้นนำ  หรือจากร้านรับซื้อเพชรมือสองก็ตาม เพชรที่มีใบรับรองจากสถาบัน GIA นั้นคือการประกันที่ดีที่สุดของคุณภาพของเพชร ทำให้คุณรู้คุณภาพของเพชร  ลักษณะของเพชร ความใสของเพชร รูปทรง การเจียระไน และสิ่งสำคัญอื่นๆที่ระบุเกี่ยวกับเพชรเม็ดนั้น จะคัดเลือกเพชรคุณภาพดีได้ ก็จากการอ่านดูรายละเอียดในใบเซอร์เพชรนั่นเอง และร้านรับซื้อเพชรมั่นใจในคุณภาพของเพชรที่มีใบเซอร์ ใบรับรองเพชร เมื่อเวลาที่คุณต้องการจะขายเพชรต่อให้ได้ราคาดี ให้กับร้านที่เค้ารับซื้อเพชรมือสองโดยตรง 

รับซื้อแหวนเพชร มีใบเซอร์
รับซื้อแหวนเพชร มีใบเซอร์

แล้วยังมีใบเซอร์เพชร ใบรับรองคุณภาพเพชร ที่การันตีคุณภาพเพชรจากสถาบันอันมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสากลดังนี้ค่ะ

GIA     ( Gemological Institute of America )
HRD  ( Hoge Raad Voor Diamant )
IGI  ( International Gemo-logical Institute )
AGS  ( American Gem Society )

ถ้าคิดจะซื้อเพชร ขายเพชร อยากได้เพชรที่ดีมีคุณภาพ  ก็อย่าลืมเลือกซื้อเพชรที่มีใบเซอร์เพชรให้นะคะ