Diamond Cut Grade การเจียระไนเพชรที่เพอร์เฟกต์

การเจียระไนเพชร  Cut Grade  (หนึ่งในหลักการดูเพชร4Cs)

การจัดเกรดระดับเพชร จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนของเพชร ประกายเพชร ความสว่างไสว การสะท้อนแสงของเพชร จึงทำให้เพชรเกิดความสวยงาม เพชรเหล่านี้ได้คำนวณอย่างรอบคอบ มีความสมดุลของสัดส่วน ความสมมาตร เมื่อเพชรได้ถูกเจียระไรตามนี้ ความสามารถการสะท้อน หักเหแสงมีเพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงแสงดีที่สุด ตามรูปภาพ การเจียระไนเพชรที่ตื้นเกินไป ( Shallow Cut ) หรือสูงลึกมากไป ( Deep Cut ) ไม่ได้สัดส่วนที่ดี ทำให้การหักเห สะท้อนแสงในเพชรก็ลดลง ก่อนที่จะเลือกซื้อเพชรมาสวมใส่ ก็ต้องดูปัจจัยการสะท้อนแสง ความสว่างของเพชรด้วย

การเจียระไนเพชร
การเจียระไนเพชร

Ideal Cut / excellent คือตัวบ่งบอกลักษณะ ของการเจียระไนเพชรที่ดี เจียระไนสวยได้สัดส่วน จะสะท้อนแสงไฟเล่นไฟได้เพอร์เฟกต์ การเจียระไนของเพชร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับความงามของเพชร เป็นตัวกำหนดความสามารถของแสงสะท้อน ความสว่าง

สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
สัดส่วน การเจียระไนเพชรที่ดี
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์
การเจียระไนเพชร ที่เพอร์เฟกต์

จากการศึกษาผลของการเจียระไนของเพชร และคุณภาพการเจียระไนของเพชร จะเรืยงตามลำดับการเจียระไนของเพชรที่ดีที่สุดได้ดังนี้  1.Ideal cut   2.Very good cut   3.Good cut    4.Fair cut   5. Poor cut

 

ซื้อเพชร ให้รู้ทันเพชรเทียม “เพชรโมอีส”

อัญมณีอีกชนิดหนึ่ง ที่เลียนแบบสังเคราะห์ขึ้นมาให้เหมือนเพชรแท้ โมอีส หรือ มอยส์ซาไนต์ [ Moissanite ] ที่เราเรียกว่า “เพชรโมอีส” เป็นเพชรที่ได้สังเคราะห์ขึ้นมา ให้เหมือนเพชรแท้มากที่สุด ด้วยคุณสมบัติการสะท้อนแสงไฟได้ดี มีประกายสีรุ้งสวยงาม ของเพชรโมอีส  ในปัจจุบัน จึงนิยมทำเป็นเครื่องประดับแทนเพชรแท้ ที่มีจำหน่ายตามร้านขายเพชรอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม เพชรโมอีส ไม่ใช่เพชรแท้ เรามักจะสับสนกับเพชรแท้ หรือเพชรเทียม เพราะแทบแยกไม่ออกด้วยตาเปล่า แม้แต่นักอัญมณี ยังต้องใช้เครื่องมือพิเศษ และกลยุทธ์ในการตรวจสอบเพชร แค่เครื่องตรวจเพชรธรรมดา หรือที่เรารู้จักว่า เครื่องจี้เพชร ก็ไม่สามารถหาความแตกต่างได้ เนื่องจากเพชรโมอีส สามารถนำความร้อนได้ ใกล้เคียงกับเพชรแท้นั่นเอง  แต่ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเพชร ซึ่งเป็นการนำเครื่องตรวจเพชรสังเคราะห์มอยส์ซาไนต์ รวมเป็นเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เครื่องตรวจเพชรโมอีส
เครื่องตรวจเพชรโมอีส
เพชรโมอีส กับ เพชรแท้
เพชรโมอีส กับ เพชรแท้
ข้อแตกต่างกันทางกายภาพ ระหว่างเพชรแท้ กับ เพชรโมอีส คือ พื้นผิวของเพชรโมอีสมีความแวววาว มีการกระจายแสงสูงกว่า เล่นไฟได้ดี มีประกายสีรุ้งมากกว่าเพชรแท้ จึงนิยมนำมาใช้ทำเครื่องประดับเพชรเทียม
เพชรแท้ กับ เพชรโมอีส เพชรเทียม
เพชรแท้ กับ เพชรโมอีส เพชรเทียม
ส่วนการเจียระไนของเพชรแท้ จะมีเหลี่ยมคมชัดกว่า เพชรโมอีส หรือเพชรเลียนแบบชนิดอื่นๆ ที่เหลี่ยมเพชรจะมนๆไม่คมชัด เนื่องจากเพชรแท้มีความแข็งแกร่งที่สุด และแข็งแรง เวลาเจียระไนจะยิ่งตัดเหลี่ยมได้คมชัดกว่า และน้ำหนักเพชรโมอีส มีน้ำหนักไม่เท่ากับเพชรแท้ การซื้อขายเพชรลักษณะนี้ จึงไม่ใช้วิธีชั่งเป็นหน่วยกะรัตเหมือนเพชรแท้  และจะคิดราคาเป็นเม็ด เช่นเดียวกับพลอยสังเคราะห์ชนิดอื่น  ด้วยความแข็งที่มีไม่มากเท่าเพชรแท้ จึงมีผลต่อการเจียระไน เพราะค่าการเจียระไนพลอยเม็ดเล็กๆ จะราคาสูง
เพชรโมอีส ไม่มีเกรดสีให้เลือกมาก เหมือนเพชรแท้ จะมีแค่เกรดเดียว และรูปทรงของเพชรโมอีส ถ้าเจียระไนเป็นรูปทรงแฟนซี จะมีราคาที่แพงกว่ารูปทรงกลมธรรมดา เมื่อเทียบกับพลอยสังเคราะห์ชนิดอื่น แต่สำหรับราคาของเพชรโมอีส หรือ มอยส์ซาไนต์ ก็ยังราคาถูกกว่าเพชรแท้ค่ะ

คนรับซื้อเพชร คนขายเพชรที่ยังต้องรู้ “หลัก 4Cs “

“หลัก 4Cs คือหลักการเลือกซื้อเพชรพื้นฐาน ดูเพชรเพื่อให้คุณเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของเพชรแต่ละเม็ดมากขึ้น นอกจากจะใช้หลักการดูเพชรพื้นฐาน 4Cs นี้แล้ว ก็ต้องใช้ปัจจัยอื่นๆอีกหลายข้อ ที่เป็นตัวประเมินดูมูลค่าราคาเพชร ราคารับซื้อขายเพชร

การเลือกซื้อเพชร ดูเพชร 4cs
การเลือกซื้อเพชร ดูเพชร 4cs

การจำแนกระดับ คุณลักษณะของเพชร สามารถแบ่งออกเป็น 4Cs ดังนี้คือ

Carat Weight (น้ำหนักของเพชรเทียบเป็นกะรัต) น้ำหนักของเพชรเรียกเป็นกะรัต เพชร 1 กะรัตมี 100 สตางค์ เมื่อนำมาชั่งจะหนัก 0.20 กรัม เพชรครึ่งกะรัต บางครั้งจะเรียกขนาดเเพชร 50 สตางค์ และถ้าคุณเจอเพชรขนาด 0.05 กะรัต กับเพชร 5 สตางค์ นั่นคือเพชรขนาดเดียวกัน เพชรขนาด 0.05 กะรัตหรือที่คนไทยมักเรียกว่า เพชร 5 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.40 มม.โดยประมาณและเพชรขนาด 0.50 กะรัต หรือเรียกว่าเพชรขนาด 50 ตังค์ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.20 มม. ขนาดเพชรดังกล่าวเป็นขนาดโดยประมาณเท่านั้น ถ้ามองมูลค่าในเพชรขนาด1กะรัตขึ้นไปแล้ว ก็เห็นจะมีมูลค่ามากกว่าเพชรขนาด50ตังค์ได้อย่างชัดเจน
Color Grade (สีของเพชร) เพชรมีสีหลายเฉดสีมาก มีตั้งแต่เพชรขาวใสไม่มีสี (Colorless) ไปจนถึง..เพชรสีอมเหลือง (yellow) เกรดสีของเพชร มีตั้งแต่ D,E,F,…ตามลำดับ เช่น D color ( จะเห็นระบุในใบเซอร์เพชร ) คือเพชรที่ใสไม่มีสี หรือที่เรียกติดปากว่า “น้ำ” มีน้ำตั้งแต่ 99,98,97,96,95,…. ตามลำดับซึ่งตัวเลขยิ่งเยอะ เพชรจะยิ่งใสไม่มีสี ขาวใส คนรับซื้อเพชรขายเพชร เรียกกันว่า “เพชรน้ำดี”

ร้านรับซื้อเพชร D color
ร้านรับซื้อเพชร D color

Clarity Grade (ความบริสุทธิ์ความใสของเพชร) FL (Flawless)เพชรไร้ตำหนิทั้งภายนอกและภายใน เพชรระดับนี้หายาก

IF เพชรไร้ตำหนิภายใน ไม่มีตำหนิที่มองเห็นได้ด้วยกล้องขยาย 10 เท่า

VVS1 และ VVS2 (Very Very Slightly Included) เพชรระดับนี้มีตำหนิภายในที่เล็กมากที่สุด ซึ่งจะมองเห็นได้ยาก ด้วยกล้องขยาย 10 เท่า

VS1 และ VS2 (Very Slightly Included) เพชรระดับนี้มีตำหนิภายในเล็กน้อย จะมองเห็นได้ยาก ด้วยกล้องขยาย 10 เท่า

SI1 และ SI2 (Slightly Included) เพชรระดับนี้มีตำหนิภายในซึ่งสังเกตเห็นได้ จะมองเห็นได้ชัด ด้วยกล้องขยาย 10 เท่า

I1, I2 และ I3 เพชรระดับนี้มีตำหนิภายในที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้ด้วยตาเปล่า

Cut Grade (รูปแบบการเจียระไนของเพชร) การกระจายตัวของแสงสีขาวประกายระยิบระยับวูบวาบ ที่ออกมาจากตัวเพชร เราเรียกกันว่า “ไฟ” ที่สะท้อนสีขาวจากผิวด้านในด้านนอกของเพชร ที่เกิดจากการเจียระไนเพชร เพชรที่ได้เจียระไนมาดี จะมีความสมดุลของแสงสีขาว ไฟ และประกายระยิบระยับของตัวเพชรเอง แล้วรูปแบบการเจียระไนเพชรก็มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนิยม

หลักการดูเพชร 4Cs
หลักการดูเพชร 4Cs

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเพชรอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ตอนนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญเปิดสอนอบรม หลักสูตรการดูเพชร 4Cs ขึ้นมาหลายที่ให้เลือกอีกด้วย สามารถค้นหาใน Google ได้เลยค่ะ

ใบเซอร์เพชร กับ วงการซื้อขายเพชร

สถาบัน GIA เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพชร โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด ของนักวิชาการ งานวิจัยวิทยาศาสตร์  เป็นแหล่งชั้นนำของความรู้  และมาตรฐานการศึกษาด้านอัญมณี และเครื่องประดับ 

รับซื้อเพชร มีใบเซอร์เพชร
รับซื้อเพชร มีใบเซอร์เพชร

เพชรที่มี ใบรับรองจากสถาบัน GIA   รายงานการจัดเกรดของเพชร หรือที่เราเรียกกันว่า “ใบเซอร์เพชร” ใบเซอร์นั้นมีบทบาทในวงการจะซื้อ-จะขายเพชร  เมื่อคุณจะซื้อเพชรจากร้านขายเพชรชั้นนำ  หรือจากร้านรับซื้อเพชรมือสองก็ตาม เพชรที่มีใบรับรองจากสถาบัน GIA นั้นคือการประกันที่ดีที่สุดของคุณภาพของเพชร ทำให้คุณรู้คุณภาพของเพชร  ลักษณะของเพชร ความใสของเพชร รูปทรง การเจียระไน และสิ่งสำคัญอื่นๆที่ระบุเกี่ยวกับเพชรเม็ดนั้น จะคัดเลือกเพชรคุณภาพดีได้ ก็จากการอ่านดูรายละเอียดในใบเซอร์เพชรนั่นเอง และร้านรับซื้อเพชรมั่นใจในคุณภาพของเพชรที่มีใบเซอร์ ใบรับรองเพชร เมื่อเวลาที่คุณต้องการจะขายเพชรต่อให้ได้ราคาดี ให้กับร้านที่เค้ารับซื้อเพชรมือสองโดยตรง 

รับซื้อแหวนเพชร มีใบเซอร์
รับซื้อแหวนเพชร มีใบเซอร์

แล้วยังมีใบเซอร์เพชร ใบรับรองคุณภาพเพชร ที่การันตีคุณภาพเพชรจากสถาบันอันมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสากลดังนี้ค่ะ

GIA     ( Gemological Institute of America )
HRD  ( Hoge Raad Voor Diamant )
IGI  ( International Gemo-logical Institute )
AGS  ( American Gem Society )

ถ้าคิดจะซื้อเพชร ขายเพชร อยากได้เพชรที่ดีมีคุณภาพ  ก็อย่าลืมเลือกซื้อเพชรที่มีใบเซอร์เพชรให้นะคะ